Zaštita okoliša

Zastita okoliša – 1a

Što je zaštita okoliša?

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA:

Ispitivanje emisija u zrak iz nepokretnih izvora (npr. kotlovnice)

Ispitivanje nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije te sabirne jame

Organizacija ostalih potrebnih analiza te ispitivanja sukladno potrebama klijenata a u suradnji s nekoliko ugovorenih akreditiranih laboratorija.